SEGÉDFELÜGYELŐ

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

Közterületi Osztály

munkatársat keres

SEGÉDFELÜGYELŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

 

1.) A munkakör betöltője által ellátandó feladatok: egyenruhában, személygépkocsival, gyalogosan történő járőrszolgálat vagy őrszolgálat keretében a hivatalos személy segítőjeként feladatellátás; belső adminisztratív munkavégzés; feladatkörében eljárva helyszíni intézkedések biztosítása.

 

2.) A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A segédfelügyelő az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 4.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatai ellátása keretében közreműködik az önkormányzati rendészeti szerv, illetve a rendészeti feladatokat ellátó személy feladatkörét érintően az állampolgárok tájékoztatásában, a rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedéseivel, jelentéstételi kötelezettségével kapcsolatos jegyzőkönyvek és más iratok előkészítésében, a védett vagyon őrzésével összefüggésben épület vagy építmény lezárásában, a dolog ideiglenes elvétele esetén az elvett dolog őrzésében és szállításában.

 

3.) Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; cselekvőképesség; büntetlen előélet; középiskolai végzettség; gyakorlott szintű MS Office (irodai) alkalmazás.

 

4.) Előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett gyakorlat

5.) A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: stressztűrő képesség.

 

6.) A kinevezés: határozatlan időre szól. A kinevezéskor a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

 

7.) Jogállás, munkabér és egyéb juttatások: A jogállásra, a munkabér megállapítására, valamint a juttatásokra a Munka Törvénykönyve, valamint a III. ker. Közterület- Felügyelet Közszolgálati Szabályzatának vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

8.) Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes, szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata; 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy igénylést igazoló irat (tértivevény) fénymásolata; hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez.

 

9.) Munkakör betölthetőségének időpontja: folyamatos.

 

10.) Pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30.

 

11.)Pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet címére történő megküldésével (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: segédfelügyelő.
 • Elektronikus úton Tóth József Közterületi Osztály vezetője részére a szemelyugy@obkf.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen ügyfélfogadási időben a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. recepcióján történő leadással.

 

12.) Pályázati eljárás módja: A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg, és a pályázati határidő lejártát követő maximum 15 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a pályázó tájékoztatást kap az elbírálástól számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

13.) Pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

 

14.) A pályázati kiírás közzétételének helye: www.obkf.hu valamint a munkáltató facebook oldala

 

15.) A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.obkf.hu honlapon szerezhet.

 

Római-parti szolgálat és hajós szolgálat

A Római-part a budapestiek által közkedvelt rekreációs hely, ezért a III. kerületi Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti, hogy megőrizze a terület természetközeli jellegét. A Római-part védett övezet, ezért jelentős odafigyelést és nagy felkészültséget igényel Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet részéről is. A Pünkösdfürdő Parkban lévő irodakonténer nagy segítséget jelent egyrészről a hajós szolgálatot ellátó felügyelőink számára, másrészről a Római-parti járőreinknek. A közterület-felügyelet felkészített munkatársai szükség esetén elsősegélynyújtási feladatokat is el tudnak látni. Mivel a statisztikák szerint a hirtelen szívmegállás Magyarországon vezető halálozási ok, és ilyenkor az azonnal megkezdett újraélesztés életmentő lehet, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat az irodakonténerben defibrillátorról gondoskodott.

Rezsiválság – kedvezményes burgonyavásárlási akció október 29-én

Az óriási érdeklődésre való tekintettel október 29-én újra kedvezményes burgonyavásárlási akciót tartunk. Azok a jogosultak, akik lemaradtak az önkormányzatunk által felajánlott kedvezményes burgonya vásárlásáról, most hozzájuthatnak.

Az önkormányzat vezetése már a nyár végén érzékelte, hogy a kormány által előidézett rezsiválság és az elszabaduló infláció miatt egyre többeknek van szüksége segítségre. Ezért a hagyományos kedvezményes burgonyavásárlási akciónk jogosultsági körét korábban kibővítettük. A hatalmas érdeklődés miatt a készletek erejéig meghirdetett akció során hamar elkelt a rendelkezésre álló mennyiség. Tapasztalva a nagyszámú igényt, önkormányzatunk úgy döntött, folytatja az akciót, hogy minden jogosult részesüljön a kedvezményből.

Ezért október 29-én, szombaton újra kedvezményes burgonyavásárlási akciót tartunk, amelynek keretében minden olyan jogosultnak, akinek nem jutott az első akció során, biztosítjuk a kedvezményes burgonyát, 300 forint / 20 kg áron. Amíg a készlet tart.

Időpont: 2022. október 29. 8:00-17:00 óráig, illetve a készlet erejéig

Helyszínek:

– a Csobánka téri szakrendelő mögötti parkoló
– Kelta utca 5. – az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ előtti terület
– Pók utca 1. – a városüzemeltetés telephelye
– Szérűskert utca 39. – a Szérűskert Idősek Klubja előtti terület
– a Gyenes utcai parkoló

 

Az első akció megmutatta, a rezsiválság komolyabb elszegényedést hozott, mint amire fel lehetett készülni, de Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat eltökélt abban, hogy minden kerületi rászorulónak segítsen. Sokan szerettek volna más kerületekből is részesülni akciónkban, megértjük nehéz helyzetüket, amit a hibás kormányzati politika teremtett, ám számukra sajnos nem tudjuk biztosítani a kedvezményes vásárlást.

Kérjük, csak azok a jogosultak vegyenek részt az akcióban, akik eddig még nem tudtak vásárolni a kedvezményes árú burgonyából.

 

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságának 398/2022. (IX. 20.) határozata a 2022. évi kedvezményes burgonyavásárlási akcióban a jogosultak körét az alábbiak szerint határozza meg:

1) a kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező havi 200 000 Ft, vagy ez alatti nyugdíjban részesülő nyugdíjasok,
2) a kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező magasabb összegű családi pótlékban részesülő (az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendeletben meghatározottak szerint) családok 180 000 Ft/fő jövedelemhatárig (családonként 20 kg burgonya),
3) az Önkormányzat, illetve a kerületi (járási) Kormányhivatal által megállapított

– aktív korúak ellátásában (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ill. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás),
– időskorúak járadékában,
– gyermekek otthongondozási díjában,
– ápolási díjban,
– települési támogatáson belül: óbudai betegápolási díjban, ill. óbudai jövedelempótló támogatásban részesülő,
– közfoglalkoztatásban résztvevő személyek,
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok (családonként 20 kg burgonya).

 

Kérjük a jogosultakat, hogy lehetőség szerint a lakóhelyükhöz legközelebb eső osztóhelyet keressék fel.

 

A jogosultságnak több ponton való megfelelőség esetén is csak az alapjuttatásra jogosult az igénybevevő.

 

A jogosultságot minden esetben igazolni szükséges!

 

A visszaélések elkerülése érdekében a lakcímkártyák sorszámát az akció időtartamáig rögzítjük. A kiszolgálás érkezési sorrendben történik. Köszönjük megértésüket!

Elkezdődött az idei kedvezményes burgonyavásár

Október 7-én és 8-án 8:00 óra és 17:00 óra között kerülnek kiosztásra a burgonyák. Az arra jogosultak 20 kilogramm burgonyát vásárolhatnak 300 forintért összesen.

Az akció helyszínei:

 • a Csobánka téri szakrendelő mögötti parkoló
 • Kelta utca 5. – az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ előtti terület
 • Mátyás király út 13–15. – Csillaghegyi Közösségi Ház
 • Pók utca 1. – a városüzemeltetés telephelye
 • Szérűskert utca 39. – a Szérűskert Idősek Klubja előtti terület
 • a Gyenes utcai parkoló
 • a Raktár utca és a Vihar utca közötti parkoló
 • a Mókus utca és a Tanuló utca közötti terület

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságának 398/2022. (IX. 20.) határozata a 2022. évi kedvezményes burgonyavásárlási akcióban a jogosultak körét az alábbiak szerint határozza meg:

1) a kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező havi 200 000,-Ft, vagy ez alatti nyugdíjban részesülő nyugdíjasok,

2) a kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező magasabb összegű családi pótlékban részesülő [az 5/2003. (III. 19.) ESzCsM rendeletben meghatározottak szerint] családok 180 000,-Ft/fő jövedelemhatárig (családonként 20 kg burgonya),

3) az Önkormányzat, illetve a kerületi (járási) Kormányhivatal által megállapított

 • aktív korúak ellátásában (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ill. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás),
 • időskorúak járadékában,
 • gyermekek otthongondozási díjában,
 • ápolási díjban,
 • települési támogatáson belül: óbudai betegápolási díjban, ill. óbudai jövedelempótló támogatásban részesülő,
 • közfoglalkoztatásban résztvevő személyek,
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok (családonként 20 kg burgonya).

Kérjük, a jogosultakat, hogy lehetőség szerint a lakóhelyükhöz legközelebb eső osztóhelyet keressék fel. A jogosultságnak több ponton való megfelelőség esetén is csak az alapjuttatásra jogosult az igénybevevő.

A jogosultságot minden esetben igazolni szükséges!

Az igazságosabb elosztás érdekében, valamint a készlet szűkössége miatt kérik a fentiek betartását. A visszaélések elkerüléséért a lakcímkártyák sorszámát az akció időtartamáig rögzítik. A kiszolgálás érkezési sorrendben történik.

Köszönjük megértésüket!

FORRÁS: óbuda.hu