Diszpécser

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
Közterületi Osztály

Diszpécser

munkakör betöltésére.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet térfigyelő helyiségében szolgálat koordinálás, telefonhívások kezelése, távfelügyeleti központ értesítéseinek fogadása és továbbítása, egyéb észlelések továbbítása, visszaellenőrzésben részvétel, pénz- és számlakezelés a kerékbilincselés és a járműszállítás kapcsán.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1033 Budapest, Mozaik utca 7.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Minimum középiskolai végzettség,
 • Magabiztos felhasználói szintű számítógép ismeret
 • Kiemelkedő kommunikációs készség
 • A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint egészségügyi alkalmasság megléte.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú végzettség
 • Közterület-felügyeletnél vagy rendészeti vonalon szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat,

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes, részletes szakmai önéletrajz (87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, valamint hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy adatait Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet a jelentkezése elbírálásának érdekében kezelje.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet címére történő megküldésével (1033 Budapest, Mozaik utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Diszpécser.
 • Elektronikus úton Tóth József Közterületi osztályvezető részére a szemelyugy@obkf.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen ügyfélfogadási időben a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. recepcióján történő leadással.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg, és a benyújtást követő 30 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a pályázó tájékoztatást kap az elbírálástól számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.obkf.hu honlapon szerezhet.