Jogi előadó

Közzétéve: 2020.06.15

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

jogi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előre láthatólag 2022.12.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Mozaik utca 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet I./22.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Osztályvezető távolléte esetén helyettesítése, Felügyelet feladatkörét érintő önkormányzati döntések előkészítésében közreműködés, belső normák elkészítésében, aktualizálásában közreműködés, szerződések előkészítése, fegyelmi és kártérítési eljárásokban közreműködés, jogszabály figyelés, Felügyelet képviselete peres és nemperes ügyekben, jogi állásfoglalások készítése, közérdekű kérelmek, bejelentések, panaszok kivizsgálásban közreműködés és válaszlevél tervezetek készítése, kapcsolattartás a szerződött partnerekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett jogi szakképzettség,
 •       Közigazgatási területen- – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság a 78/1999.(XII.29.) Eüm-BM. együttes rendeletében foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes, részletes szakmai önéletrajz (87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, valamint hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy adatait Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet a jelentkezése elbírálásának érdekében kezelje.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet címére történő megküldésével (1033 Budapest, Mozaik utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/5/2020. , valamint a munkakör megnevezését: jogi előadó.

vagy

 •       Elektronikus úton Dr. Géczi Viktória jogi és kommunikációs osztályvezető részére a szemelyugy@obkf.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg, és a benyújtást követő 30 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a pályázó tájékoztatást kap az elbírálástól számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.obkf.hu – 2020. június 12.
Skip to content