Könyvelő

Közzétéve: 2019.05.31

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet 

könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Mozaik utca 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az intézmény főkönyvi könyvelési feladatainak ellátása. Közreműködés a költségvetés és annak végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítésében, pénztári feladatok ellátása, általános gazdasági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, Mérlegképes könyvelői végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási területen legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű KGR_K11, ASP, KIRA rendszerek ismerete
 • Könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, valamint hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy adatait Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet a jelentkezése elbírálásának érdekében kezelje.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet címére történő megküldésével (1033 Budapest, Mozaik utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/ 3 /2019. , valamint a munkakör megnevezését: mérlegképes könyvelő.

vagy

 • Elektronikus úton Cserményi Anna gazdasági és munkaügyi osztályvezető részére a szemelyugy@obkf.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül. A pályázat eredményéről a pályázó tájékoztatást kap az elbírálástól számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • obkf.hu – 2019. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 27.