Közterület-felügyelő (több fő)

Közzétéve: 2021.05.07

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
Közterületi Osztály

Közterület-felügyelő (több fő)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Mozaik utca 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet I./30. alapján

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén az általános közterület-felügyelői feladatok ellátása. A lakosság szubjektív biztonságérzetét növelő egyenruhás jelenlét, valamint az általános rendezettség biztosítása Óbuda-Békásmegyer közterületein. Közreműködés a meghatározott bűnmegelőzési feladatok végrehajtásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Középfokú képesítés, rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai, határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga megléte.,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság a 78/199.(XII.29.) Eüm-BM. együttes rendeletében foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         közterület-felügyeletnél vagy rendészeti vonalon – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         B kategóriás jogosítvány.
 •         kisgéphajó – vezetői bizonyítvány megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Fényképes, részletes szakmai önéletrajz (87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, valamint hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy adatait Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet a jelentkezése elbírálásának érdekében kezelje.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet címére történő megküldésével (1033 Budapest, Mozaik utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/ 3 /2021. , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő (több fő).

vagy

 •         Elektronikus úton Tóth József Közterületi osztályvezető részére a szemelyugy@obkf.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg, és a benyújtást követő 30 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a pályázó tájékoztatást kap az elbírálástól számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         www.obkf.hu – 2021. május 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.obkf.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.obkf.hu honlapon szerezhet.

 

Skip to content