Közterület-felügyelő (több fő)

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
Közterületi Osztály

Közterület-felügyelő (több fő)

munkakör betöltésére.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén az általános közterület-felügyelői feladatok ellátása. A lakosság szubjektív biztonságérzetét növelő egyenruhás jelenlét, valamint az általános rendezettség biztosítása Óbuda-Békásmegyer közterületein. Közreműködés a meghatározott bűnmegelőzési feladatok végrehajtásában.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1033 Budapest III. kerület

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Iskolai végzettség a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 30. pontja alapján:
 • Közszolgálati középiskolai végzettség (rendőr szakközépiskolai, határrendészképző szakiskolai végzettség); vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés (rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés); vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga vagy
 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség (főiskolai szintű rendvédelmi felsőoktatásban szerzett szaknyomozó vagy szervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében) szerzett határrendészeti és védelmi vezetői, illetve azzal egyenértékű szakképzettség); vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés (rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképesítés vagy közterület-felügyelői vizsga).
 • A kinevezés feltétele:
 • az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság a 78/1999.(XII.29.) Eüm-BM. együttes rendeletében foglaltak szerint
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kisgéphajó – vezetői bizonyítvány megléte
 • közterület-felügyeletnél vagy rendészeti vonalon szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
 • B kategóriás jogosítvány.

 

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Budapest Főváros III. Került Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete, valamint Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet Közszolgálati Szabályzatról szóló utasítás rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes, részletes szakmai önéletrajz 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, valamint hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy adatait Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet a jelentkezése elbírálásának érdekében kezelje.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet címére történő megküldésével (1033 Budapest, Mozaik utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.
 • Elektronikus úton Tóth József Közterületi osztályvezető részére a szemelyugy@obkf.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen ügyfélfogadási időben a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. recepcióján történő leadással.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg, és a pályázati határidő lejártát követő maximum 15 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a pályázó tájékoztatást kap az elbírálástól számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.obkf.hu honlapon szerezhet.