Közterület-felügyelő (több fő)

Közzétéve: 2019.01.21

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

Közterület-felügyelő (több fő)
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, Budapest III. kerület területe

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet I./13.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén az általános közterület-felügyelői feladatok ellátása. A lakosság szubjektív biztonságérzetét növelő egyenruhás jelenlét, valamint az általános rendezettség biztosítása Óbuda-Békásmegyer közterületein. Közreműködés a meghatározott bűnmegelőzési feladatok végrehajtásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Óbuda-Békásmegyer Közterület- Felügyelet Közszolgálati Szabályzatról szóló utasítás rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai, határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga megléte,,
 • közterület-felügyeletnél vagy rendészeti vonalon szerzett szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság a 78/199.(XII.29.) Eüm-BM. együttes rendeletében foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közterület-felügyeletnél vagy rendészeti vonalon szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • “B” kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1.sz. melléklete alapján, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálatban részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet címére történő megküldésével (1033 Budapest, Mozaik utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/ 2 /2019. , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő (több fő).
 • Elektronikus úton Tóth József Közterületi osztályvezető részére a szemelyugy@obkf.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg, és a benyújtást követő 30 napon belül dönt. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Skip to content