Ügyviteli előadó

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

 

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

ügyviteli előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1033 Budapest, Mozaik utca 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet 27. alapján, (titkársági feladatkör)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adminisztrátori feladatok ellátása, felügyelői intézkedések kezelése a közterületi nyilvántartó programban. Ügyiratkezelés, beérkező iratok, állampolgári bejelentések érkeztetése, iktatása, postázási feladatok ellátása. Válaszlevelek előkészítése, valamint nyilvántartási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX., valamint Óbuda-Békásmegyer Közterület- Felügyelet Közszolgálati Szabályzatról szóló utasítás rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret.
 • A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint egészségügyi alkalmasság megléte.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,
 • közigazgatási területen szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet számú melléklete alapján, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, valamint hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy adatait Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet a jelentkezése elbírálásának érdekében kezelje.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet címére történő megküldésével (1033 Budapest, Mozaik utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: ügyviteli előadó, vagy
 • Elektronikus úton Kiss Csaba ügyviteli és szervezési osztályvezető részére a szemelyugy@obkf.hu e-mail címen keresztül, vagy
 • Személyesen a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. recepcióján történő leadással.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg, és a benyújtást követő 30 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a pályázó tájékoztatást kap az elbírálástól számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.obkf.hu honlapon szerezhet.