„Csak kiengedtem a kapun, hadd végezze el a dolgát.”

„Csak kiengedtem a kapun, hadd végezze el a dolgát.”

Sajnos gyakran találkoznak járőreink a közterületen felügyelet nélkül kószáló kutyával. Olyan esetekhez is gyakran hívnak bennünket, amikor a gazdinak nincs kedve kutyájával együtt sétálni, ezért csak kiengedi a kertkapun házi kedvencét, hogy elvégezze dolgát. Ez két okból is igen komoly problémákat vet fel.  Egyfelől az állattartó ezzel a cselekedetével megvalósítja a „veszélyeztetés kutyával” szabálysértési tényállást, másfelől nem szedi össze a kutyaürüléket a közterületről, így pedig köztisztasági szabálysértést követ el.

A gazdája felel a közterületen kószáló kutyáért

Az alábbi jogszabályi előírások vonatkoznak az általunk is bemutatott esetekre:

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Kormány rendelet 17. §-a értelmében (1) Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. (2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján a veszélyeztetés kutyával szabálysértési tényállást követi el az, aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja; természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény kimondja, hogy a kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani, aki erről nem gondoskodik az köztisztasági szabálysértést követ el. A szabálysértési törvény ezt a  196. § (1) bekezdés b) pontjában mondja ki.

A fenti jogszabályi előírást megszegők esetében a közterület-felügyelő helyszíni bírság kiszabása jogosult.

Kérünk minden állattartót a jogszabályi előírások betartására!