ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER KÖZTERÜLET-FELÜGYELET FELADATAI

 Közterületi Osztály feladatai

A Fővárosi Önkormányzat és a Kerületi Önkormányzat  megállapodása alapján ellátott közterület-felügyeleti feladatok:

 1. közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
 2. a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,
 3. közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
 4. közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
 5. közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
 6. közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
 7. közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
 8. a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése,
 9. a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (pl. közterületen jogosulatlanul, jogszabály-ellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése),
 10. a fővárosi önkormányzat által rendeletben meghatározott védett- illetve súlykorlátozás alá eső övezeteiben közlekedő, illetve várakozó járművek behajtási és várakozási engedélyeinek ellenőrzése, (védett övezetek: 1. Óbudai Fő tér és környéke, 2. Római part (Római part, Kossuth Lajos üdülőpart), 3. Óbudai- (Hajógyári) sziget,
 11. közúton hatósági engedéllyel (rendszámmal) nem rendelkező vagy lejárt műszaki vizsgával és közterület használati engedély nélkül tárolt jármű elszállítással történő eltávolítása, amennyiben annak tulajdonosa az eltávolításra történő felszólítást követő 10. napig ennek nem tesz eleget (roncsautó),
 12. közterületen a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) szóló jogszabály megsértésével elhelyezett (parkoló) járművön kerékbilincs alkalmazása, illetve elszállítása,
 13. kerékbilincs alkalmazása a díjfizetési övezetekben fizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul parkoló járműveken,
 14. a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzése,
 15. üzemelteti a közterületi térfigyelő kamerarendszert.

Zöldterületi és Köztisztasági Csoport feladatai:

 1. közreműködik az épített és természeti környezet, valamint az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra és kutya tartásra vonatkozó jogszabályok végrehajtásában,
 2. közreműködik a zöldterületek és ahhoz tartozó közterületek védelmében, tisztán tartásában,
 3. közreműködik a közterületi rendezvények előkészítésében és lebonyolításában,
 4. közreműködik az ár- és belvíz elleni védekezésben,
 5. A csoport a fenti feladatokat a kerület területén csak kisegítő jelleggel látja el, segítséget nyújt és mobilitása révén támogatja a váratlanul jelentkező feladatok elvégzésében az arra hivatott szerveket. Így különösen rész vesz: a  szemét összeszedésében, fűnyírásban, parlagfű irtásban, zöldfelületek helyreállításában, bozótirtásban, utcai műtárgyak (oszlopok, pollerek, korlátok, padok) javításában, télen a járdák síkosság mentesítésében. Nem alapfeladata a csoportnak a közterületi kukák ürítése, zöldhulladék összegyűjtése, lomtalanítás, parkok karbantartása, favágás, járda- és úttest takarítás.