Hirdetmények

Hirdetményi közlések

Amennyiben az ügyfél címe ismeretlen, vagy egyéb közlési módok alkalmazása elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy alkalmazásuk előre eredménytelennek mutatkozik, akkor a Felügyelet hirdetményi közlést rendel el, amit alább tesz közzé a honlapján, továbbá papír alapon a székhelyen, a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatti hirdetőtábláján (portán). A hirdetményben hivatkozott döntést az érintett ügyfél ügyfélfogadási időben a székhelyen veheti át.

49-2024-1333_20240611_0627
49-10-2024_hirdetmény_2024.07.08.

 

Árverési hirdetmények

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet jogszabályi felhatalmazás alapján jogosult a járműszállításra. Amennyiben az elszállított jármű üzembentartója nem állapítható meg, vagy a felszólítás ellenére a járművet 6 hónapon belül nem veszi birtokba a költségek megfizetésével egyidejűleg, akkor a Felügyelet jogosult hasznosítani a járművet, melynek egyik módja – a jármű állapotától függően – az árverés. A Felügyelet az árverési hirdetményeket alább teszi közzé az előírt időtartamban és időszakra, továbbá kifüggeszti székhelyén és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. A Felügyelet amennyiben helyszíni árverést tart, akkor erre a Budapest III. kerület, Pók utca 1. szám alatti telephelyén kerül sor, vagy ha az árverésre online kerül sor, akkor a hasznosított járműre a www.visszavett.hu oldalon lehet licitálni. A jármű minden esetben az említett telephelyen tekinthető meg a Felügyelet által megadott időben.