Közzétételi lista 2019.01.08.

 

HIRDETMÉNY

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) a Balog László (ügyfél) tulajdonában lévő üzemképtelen gépjármű elszállítása ügyében hirdetményi úton történő közlést rendel el.

 

Honlapon történő közzététel napja: 2019. március 22.

Felügyelet székhelyén, a portán történő kifüggesztés napja: 2019. március 22.

Eljáró szerv megnevezése: Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet (Felügyelet)

ügy iktató száma: 49/119/2018

ügy tárgya: üzemképtelen jármű elszállítása

ügyfél neve: Balog László

ügyfél utolsó ismert lakcíme: 1022 Budapest, Felvinci út 17. II/3.

 

Felügyelet a fent ismertetett ügyben hozott döntésének, továbbá – figyelemmel az 1999. évi LXIII. törvény rendelkezéseire – az 55/2009. (X.16.) IRM rendeletben írt értesítési- és felszólítási kötelezettségének ügyfél részére történő kézbesítése meghiúsult, ezért az iratot az ügyfél vagy meghatalmazottja a Felügyelet ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben veheti át (1033 Budapest, Mozaik utca 7. – hétfő: 08.00-17.30, kedd-csütörtök: 08.00-16.00).

indokolás

 

Felügyelet üzemképtelen gépjármű közterületről történő elszállítása iránt intézkedett a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, valamint a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendeletben írtak szerint, mivel a jármű üzemképtelennek minősült. A jármű elszállításának és tárolásának a költsége üzembentartót terheli, a jármű átvételére Felügyelet fel kell, hogy szólítsa, mely felszólítási és tájékoztatási kötelezettségének Felügyelet „cím nem azonosítható” okból nem tudott eleget tenni.

 

Budapest, 2019. március 22.

 

Rácz Ferenc Péter

Igazgató