Behajtási engedély

BEHAJTÁSI- vagy BEHAJTÁSI-VÁRAKOZÁSI HOZZÁJÁRULÁS
igénylése

Védett övezetek:
1.Óbudai Fő tér környéke (Az óbudai Fő tér és a Szentlélek tér jelzőtáblákkal megjelölt része)
2. Római part (Római part és a Kossuth Lajos üdülőpart)
3. Óbudai-sziget (Az Óbudai-sziget jelzőtáblákkal megjelölt része)

A 30/2010. (VI. 4.) számú Fővárosi Közgyűlés rendelete és a 35/2013. (V. 31.) ÖK. rendelet alapján

1. Védett övezetbe behajtani:
a) lakossági behajtási hozzájárulással,
b) gazdálkodói behajtási hozzájárulással

2. Védett övezetbe behajtani és ott várakozni:
a) lakossági behajtási-várakozási hozzájárulással,
b) gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulással,
c) egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulással,
d) áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulással,
e) közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulással,
f) szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulással,
g) eseti behajtási-várakozási hozzájárulással,
h) sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulással,
i) városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulással,
j) a kerületi közterület-felügyeletek részére kiállított behajtási-várakozási hozzájárulással
lehet.

Az 1. a), és a 2. a), b), c), j) pontokban felsorolt hozzájárulást a kerületi polgármester adja ki.
Az 1. b), c) és a 2. d), e), f), g), h), i) pontokban felsorolt hozzájárulás a főpolgármester adja ki.

 

I. Lakossági behajtási- vagy behajtási-várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a védett övezet területén van, az általa megjelölt:
a) egy darab személygépkocsira, vagy egy darab két-, három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy egy darab három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, amelynek a lakos az üzembentartója,
b) munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által üzemben tartott, vagy lízingelt, vagy tartósan bérelt személygépkocsira, ha az a) pontban megjelölt gépjárműre lakossági behajtási-várakozási hozzájárulással nem rendelkezik.
Lakásonként legfeljebb 2 darab lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás adható ki.

A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:
a) kitöltött kérelem adatlap,
b) a költségtérítés megfizetését igazoló dokumentum, (díja: 2.000 Ft),
c) a gépjárműadó megfizetését igazoló dokumentum, illetve az adómentességet igazoló dokumentum,
d) személyes okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya) bemutatása,
e) a gépjármű forgalmi engedélyének fénymásolata,
f) amennyiben a jármű nem az Ön tulajdonában van, de azt kizárólag Ön használja, az ezt igazoló nyilatkozatot vagy egyéb iratot is csatolnia kell kérelméhez,
g) kizárólagos használatba kapott cégautó esetén a munkáltató nyilatkozata a cégautó használatáról,
h) kizárólagos használatba kapott cégautó esetén, amennyiben az lízingelt vagy tartósan bérelt, akkor az ezt igazoló okmányok. 

II. Gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a gazdálkodónak adható, amely a védett övezet területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkezik, az általa megjelölt személygépkocsikra, két-, három- vagy négykerekű motorkerékpárokra, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárokra, vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzembentartója.

A gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) kitöltött kérelem adatlap,
b) a költségtérítés megfizetését igazoló dokumentum, (költségtérítés díja: 2000 Ft),
c) a gépjárműadó megfizetését igazoló dokumentum, illetve az adómentességet igazoló dokumentum,
d) a gépjármű forgalmi engedélyének másolata,
e) gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás esetén a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 25. § (3) bek .b) pontja szerinti várakozási díjat is meg kell fizetni, ami jelenleg személygépkocsik esetében 525.000 Ft/év.
III. Egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás – kérelemre – a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense, a védőnő, valamint az önkormányzattal szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személynek adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira, továbbá a területi kötelezettséget vállaló otthoni szakápolási szolgálatok, illetve a támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek által megjelölt személygépkocsikra.

Az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) kitöltött kérelem adatlap,
b) a költségtérítés megfizetését igazoló dokumentum (díja: 2.000 Ft),
c) a gépjárműadó megfizetését igazoló dokumentum, illetve az adómentességet igazoló dokumentum,
d) az alábbi szervezetek által kiállított igazolás:
da) háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense által benyújtott kérelem esetén a kerületi Egészségügyi Szolgálat,
db) védőnő által benyújtott kérelem esetén a kerületi Védőnői Szolgálat,
dc) otthoni szakápolási szolgálatot, illetve támogató szolgáltatást nyújtó által benyújtott kérelem esetén a kerületi Egészségügyi Szolgálat,
e) személyes okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya) bemutatása,
f) a gépjármű forgalmi engedélyének fénymásolata,
g) amennyiben a jármű nem az Ön tulajdonában van, de azt kizárólag Ön használja, az ezt igazoló nyilatkozatot vagy egyéb iratot is csatolnia kell kérelméhez.

Az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott közúti várakozóhelyen legfeljebb 2 óra időtartamú várakozásra jogosít.

Az éves behajtási engedélyeken kívül eseti, napi behajtási engedély kiadására a Budapesti Közlekedési Központ is jogosult.
Személyes ügyfélfogadás: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Levelezési cím: 1241 Budapest, Pf. 200
Telefonszám (Call Center): +36-1/3 25-5 255
E-mail: bkk@bkk.hu
www.bkk.hu

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kérelem és mellékletei teljes, hiánytalan megléte esetén lehet kiadni a kért hozzájárulást!

A hozzájárulást – a feltételek fennállása esetén – a kérelmező részére új kérelem esetén 15 napon belül, meglévő hozzájárulás megújítása vagy hozzájárulás pótlása esetén 8 napon belül kell kiadni.

A Kérelem beadható a Közterület-felügyeleten vagy a Polgármesteri Hivatalban. A engedélyező a polgármester, az engedély kiállítója a Közterület-felügyelet igazgatója.
A fentieket a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet és a 34/2021. (X.1.) tartalmazza. A jogszabályok szövegét a kiemelt szavakra kattintva tekintheti meg.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat kezelésében lévő Budapest III. kerület, Kolosy tér és Csemete utca kereszteződésében lezárt területrészre
BEHAJTÁSI ENGEDÉLY
igénylése

– kattintson a kék színnel kiemelt szóra és az így megjelenő nyomtatványt nyomtassa ki,
– tanulmányozza át a kérelem alsó részén található, Önre vonatkozó nyilatkozati részét és a tájékoztatást,
– töltse ki a nyomtatvány megfelelő részeit (a kérelemben az Önhöz szállítást végző más cég járművének a rendszámát is megadhatja, egy adott kérelmen belül több darab rendszámot is megadhat),
– csatolja a kérelemhez, a cége adatait tartalmazó, nyilvános cégkivonatot,
– a hozzájárulást a Felügyelet 1033 Budapest, Mozaik u. 7. szám alatti székhelyén, ügyfélfogadási időben (hétfőn: 8.00 órától 17.30 óráig, keddtől csütörtökig 8.00 órától 16.00 óráig) adhatja le,
– az elkészült engedély költségtérítése 2.000,-Ft, mely összeget Felügyelet pénztárában is befizetheti,
– a hozzájárulás elkészüléséről értesítjük, melyet az ügyfélszolgálaton vehet át ügyfélfogadási időben.

A fenti területre egyedi esetekben is van módunk kiadni behajtási engedélyt (pl. költözés). Ez ügyben, kérem, keresse meg Felügyeletünk munkatársát e-mailben (ugyfelszolgalat@obkf.hu), telefonon (+ 36 1 453 2618) vagy személyesen a fenti címen és időpontban.

A hozzájárulás használatával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:
– kizárólag olyan jármű behajtására kérhet engedélyt, amelynek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 3,5 tonnát,
– a hozzájárulást csak az azon szereplő rendszámú jármű vezetője jogosult használni,
– a hozzájárulás kizárólag 30 perc időtartamban rakodásra jogosít,
– a hozzájárulás kizárólag a hozzá kiadott tárcsa használatával érvényes,
– megérkezéskor a kérelemben megjelölt telefonszámról történő hívás indítással működtetheti a süllyedő oszlopot, (figyelem: a hívószám kijelzést be kell kapcsolnia)
– kizárólag az oszlop mellett elhelyezett készülék zöld jelzése esetén lehet megkezdeni a területre behajtást,
– amíg a jármű az oszlop fölött tartózkodik, az nem fog felemelkedni,
– a hozzájárulást már a behajtáskor ki kell tenni a jármű szélvédője mögé,
– megálláskor a tárcsán meg kell jelölni a megállás időpontját és a tárcsát a hozzájárulás mellé kell helyezni úgy, hogy mindkettő érvényessége ellenőrizhető legyen,
– 30 perc elteltével a területet el kell hagynia,
– kihajtáskor a süllyedő oszlop működésbe lép telefonhívás nélkül is,
– a több járműhöz kiadott engedélyt egyszerre csak egy jármű használhatja!

A fentiekben írtak betartásáért a hozzájárulás kérelmezője felel, jogosulatlan-, vagy az engedélytől eltérő módon való használat esetén az ellenőrzést végző közterület-felügyelő jogosult a hozzájárulás elvételére!