Tájékoztatás kerékbilincs alkalmazásáról

A kerékbilincs levételéhez hívja a nap 24 órájában hívható következő telefonszámot: + 36 1 453 2618

Az intézkedés jogalapja: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (Kftv.) 20. § (6) bekezdése, miszerint amennyiben a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű balesetveszélyt nem jelent, és a forgalmat nem akadályozza, rögzítésére – a jármű elszállításáig vagy további intézkedésig – a felügyelő kerékbilincset alkalmazhat.

Az intézkedés költsége az 55/2009. (X.16.) IRM rendelet mellélete alapján: 11 500,-Ft. Ez a költéség a Kftv. 20. § (8) bekezdése értelmében – figyelemmel a hivatkozott IRM rendeletre – a jármű üzembentartóját, illetve használóját terheli. Az intézkedés költségét az intézkedés megszüntetésének kezdeményezésekor, de még azt megelőzően köteles megfizetni készpénzben, bankkártyával, vagy átutalással. Banki átutalás esetén a befizetés tényét szintén előzetesen igazolni köteles. A jármű rögzítése csak az intézkedés költségének megfizetése után szüntethető meg.

Figyelemfelhívás: a kerékbilincs leszerelése előtt a járművel sérülés nélkül nem lehet elindulni!

Tájékoztatom, hogy amennyiben az intézkedéstől számított 48 órán belül nem kéri a jármű rögzítésének megszüntetését, a felügyelő a járművet – az üzembentartó költségén – a kijelölt, megfelelően őrzött tároló helyre szállítja. (Budapest III. kerület, Pók utca 1.)

A Kftv. 20. § (5) bekezdése szerint a felügyelet az elszállított járművet értékesítheti, vagy más módon hasznosíthatja, ha az üzembentartó. vagy arra jogosult azt az elszállítástól számított hat hónapon belül, a költségek megtérítése mellett nem veszi birtokba.