Önéletrajz

60% Complete
1. Személyi adatok

2. Betöltött/betölteni kívánt beosztás, munkakör, foglalkozási terület
3. Szakmai tapasztalat
(minden betöltött állás feltüntetése a legutóbbitól kezdve, és visszafelé haladva, a jelenleg betöltött állást is beleértve)

4. Tanulmányok
(minden végzettség és képesítés, a legutóbbitól kezdve, és visszafelé haladva)
Iskolarendszerű képzés esetén

Iskolarendszeren kívüli képzés esetén

Közigazgatási vizsgák

5. Készségek és kompetenciák
Nyelvismeret (önértékelés) (Kérjük, az Europass önértékelési rendszere szerint adja meg a nyelvismeret szintjét.)
Nyelv Szövegértés Beszéd Írás
Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd
Nyelvismeret (okmánnyal igazolt)
Nyelv Nyelvvizsga típusa Nyelvvizsga foka
Szervezési készségek és kompetenciák (pl. munkatársak, projektek koordinációja, adminisztrációja - kérjük jelölje X-szel)
vezető koordi-nátor tag adminisztrátor pénzügyi referens
projekt
egyéb
Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák
Egyéb készségek és kompetenciák
Járművezetői engedély

Katonai szolgálatra vonatkozó adatok
6. Kiegészítő információk (kitöltése nem kötelező)
Tagság gazdasági társaságban

Tagság egyéb szervezetben

Delegáltság közigazgatási szakmai szervezetekben, testületekben

Tudományos publikációk, kutatások

Tudományos fokozat
Jelenlegi tanulmányok
Tanulmányi szerződésre vonatkozó adatok
Kitüntetésre vonatkozó adatok

Folyamatban lévő releváns eljárásokra (pl. fegyelmi) vonatkozó adatok
Egyéb információk
7. Mellékletek (csatolásuk akkor kötelező, ha a pályázatot kiíró szerv vagy a munkáltató előírja)