Közlekedésre vonatkozó szabályok

A közösségi együttélés szabályairól szóló 51/2018 (XII.17.) önkormányzati rendelet tartalmaz néhány, a közlekedésre vonatkozó szabályozást is. Ilyen a rendelet 11.§-a, mely a „Nem gépjárművek közlekedésére rendelt területek használatára vonatkozó szabályok megszegése”, a 12.§., mely a „Közlekedési szabályok megszegése” és a 15.§., amely a „Meghatározott járművel való közlekedés tilalmára vonatkozó szabályok megszegése” témájával foglalkozik. Lássuk most részletesen az erre vonatkozó szabályozást.

A rendelet 11.§-a szerint, aki gépi meghajtású járművel vagy ezek pótkocsijával nem járművek közlekedésére rendelt területre függetlenül annak burkolatától (különösen: az úttesttől vagy járdától kiemelt szegéllyel, oszlopokkal, növényzettel, útburkolati jellel, utcabútorokkal ellátott terület, ami gyalogosok közlekedésére szolgál) engedély nélkül ráhajt vagy azon várakozik, helyi szabályszegést követ el.

Ez további magyarázatra nem szorul, hiszen a közlekedés minden résztvevője számára egyértelműen szembetűnőek azok a területek, amelyek kizárólag a gyalogos közlekedés számára vannak fenntartva. Ezek minden esetben jól látható módon vannak jelezve illetve elválasztva a gépjárművek közlekedésére szolgáló területektől.

A rendelet 12.§. (1) bekezdése a 3,5 tonnát meghaladó össztömegű járművek közterületen történő várakozását szabályozza. Aki a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművel (díj ellenében végzett közúti árutovábbításhoz, a saját számlás áruszállításhoz, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításhoz és a saját számlás személyszállításhoz használt jármű) közúton vagy más közterületen 7 órát meghaladóan várakozik, helyi szabályszegést követ el. A (2) bekezdés szerint az (1) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell a díj ellenében közúti árutovábbítási tevékenységet végző minden olyan tehergépjárműre is, amelynek a megengedett legnagyobb össztömege a 3,5 tonnát nem haladja meg.

A rendelkezés nyilvánvaló célja, hogy senki ne használhassa a közterületet vagy a közutat „telephelyként”, a jármű tárolása céljára, ne foglalhassa el azt huzamosabb ideig, főként úgy, hogy azzal mások zavarását idézze elő. Valóban indokolt a kerületben a korlátozás bevezetése, hiszen egyre több nagy teherautó jelenik meg az utakon, amelyek zavarják a közelben élő lakosságot, és tömegükből adódóan hosszú távon roncsolják az út szerkezetét. A rendelet ezen pontjának betartásával elérhető, hogy csökkenjen az átmenő teherforgalom és a negatív környezeti hatások visszaszoruljanak.

A rendelet 15.§. (1) bekezdése szerint aki kettőnél több ember által hajtható, olyan járművet, amelyen szeszes italt fogyasztanak (különösen:sörbicikli)

  1. hajt vagy
  2. haladásához segítséget nyújt,

helyi szabályszegést követ el.

Az az (1) bekezdés szerinti eszközöket a III. kerület közigazgatási területén üzlethelyiséggel vagy találkozási ponttal rendelkező kölcsönző vagy bérbeadó természetes személy vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az eszköz használóit a használat előtt írásban, bizonyítható módon nem tájékoztatja az (1) bekezdés szerinti tilalomról, üzlethelyiséggel rendelkező cég esetében a tájékoztatást az üzlethelyiségben jól látható helyen nem függeszti ki, helyi szabályszegést követ el.

A rendelet ezen szakasza már 2018. júliusában életbe lépett, amikor is a belvárosi kerületek nagy része kitiltotta területéről a sörbicikliket, ezek után az Óbudai sziget területén bukkantak fel egyre gyakrabban ezek a járművek. Használói nem a kulturált viselkedés tanúsításával hívták fel magukra a figyelmet, sok esetben kivívták az ott pihenni, sportolni vágyók rosszallását. Ezért a helyi képviselő-testület rendkívüli ülésen döntést hozott, hogy kitiltja kerületből a sörbicikliket. A szabályozás kiterjed a járművek használóin kívül azok üzemeltetőire is. Ennek értelmében nem csak a sörbiciklit használók, hanem azok a kölcsönzők vagy bérbeadók, amelyek az eszköz használóit a használat előtt írásban, bizonyítható módon nem tájékoztatták a tilalomról, szintén helyi szabályszegést követnek el.

A türelmi idő leteltét követően (azaz április 14-ét követően) a fenti szabályok megszegése esetén természetes személy esetén 5.000 – 50.000 forintig terjedő, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 5.000 – 500.000 forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.