Tilos közterületre csapadékvizet kivezetni!

Közzétéve: 2020.10.14

Felügyelőink sajnos több ingatlannál is azt tapasztalták, hogy a csapadékvíz egyáltalán nincs, vagy nem szabályosan van elvezetve. További nehézséget okoz a víz elvezetésénél, hogy a csapadékvíz-elvezető árkok elhanyagoltak, vagy rosszabb esetben teljesen betemetik, ezzel viszont lehetetlenné teszik a csapadékvíz szabad elfolyását. Nagyon fontos, hogy az árkok tisztítása rendszeres legyen.

Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 47.§ (8)-(10) bekezdései alapján tilos a csapadékvizet a közterületre kivezetni.

Az épületünkről vagy a telkünkről a csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árkokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Mivel a vízelvető árok a közút tartozéka, a csapadékvizet csak az út kezelőjének hozzájárulásával vezethetjük bele.

A csapadékvíz a telkünkön belül elszikkasztható, vagy tárolókban összegyűjthető. Az összegyűjtött csapadék kiváló a kerti növényeink locsolásához. A szikkasztó jó minőségű és szakszerű kialakítására ügyelnünk kell, hogy a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát ne veszélyeztesse.

Összefoglalva tehát a csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítanunk, hogy a víz a telkünkön és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt ne okozzon és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

Skip to content