Vízirendészeti feladatok

Közzétéve: 2017.08.24

 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata évek óta törekedett arra, hogy a Duna Római-parti szakaszán evezősök és a motorcsónakosok között fennálló nézeteltéréseket megszüntesse, megteremtse és biztosítsa mindenki számára a vízi sportolásnak kedvező feltételeket.

A Római part – mint Budapest egyik védett övezete – turisztikai, környezeti és sporttevékenységi szempontból is kiemelt szerepet tölt be a főváros életében éppúgy, mint a kerület életében is. A verseny és szabadidős vízi sportok gyakorlására, túrázásra szinte már csak a Római- part és a Hajógyári öböl, mint kisebb terület illetve Szentendrei Duna-ág az egyetlen alkalmas vízfelület.

Az elmúlt években egyre többen használták a partszakaszt nagy vízkiszorítású motorcsónakokkal, jet-skivel, mely fokozottabb ellenőrzést kívánt. Önkormányzatunk ezt felismerve, a partszakaszt használó sportolni, pihenni vágyók igényeit, elvárásait szem előtt tartva 2012-ben rendelkezett az új szolgálat kialakításáról. Mivel a vízi rendészet lehetőségei meglehetősen korlátozottak, közös együttműködési megállapodás keretén belül került kialakításra a vízi szolgálat.

A szolgálat megalapításának egyik célja megakadályozni a konfliktusokat, mely a motorcsónakok, jet-skik és a környéken működő számos kajak-kenu egyesület, valamint a szabadidős sportolókat űzők között mid gyakrabban kialakult.

Tevékenységünk nyomán mára már sikerült kialakítani a hajósok, hajójáratok, a sportolni és pihenni vágyók között egy mindannyiunk érdekét szolgáló rendet, kompromisszumot. A vízi úton történő közlekedés szabályainak betartatásával, a vízi sportok biztonságának felügyeletével, a tiltott helyen fürdőzés visszaszorításával törekszünk megőrizni e rendet.

Igyekszünk megakadályozni a környezetet károsító anyagok Dunába kerülését, felkutatni az elhullott állatokat, jelezni az úszó szennyező anyagokat.

Emellett a szolgálatot teljesítő rendőrök és közterület-felügyelők vízi mentő kiképzéssel is rendelkeznek, ily módon a segítség- és elsősegély nyújtás is tevékenységük részét képzi. Kiemelten fontosnak tartjuk a partszakaszt használók biztonságát és testi épségét, ezért a hajónkban minden olyan eszköz a rendelkezésükre áll, mely a segítségre szorulók észlelését, megközelítését, kimentését lehetővé teszi.

E feladatok ellátásának érdekében került beszerzése a jelenleg is használatban lévő Wawe 520 gumitestű kisgéphajó, 2012. június 26-án helyeznünk üzembe.

A hajón egy fő közterület-felügyelő lát el közös szolgálatot a BRFK Dunai Vízi rendészet munkatársával. A szolgálat idényjellegű – minden év az áprilistól –októberig tartó időszakát öleli fel – és meghatározott területre terjed ki – a Duna közel 10 folyam kilométer hosszú szakaszát érinti.

Tevékenységünk a partszakasz használók között ismert és elismert. A vízi szolgálatot ellátó kollégák munkájáért számos köszönő levelet kaptunk. A szolgálat öt éves fennállása alatt többször biztosított vízi túrákat, kajak-kenu táborokat, számos esetben nyújtottak segítséget bajba jutott motorcsónak, kenunak, kajaknak.

Többször került sor élet és vagyonmentésre. A közös járőrszolgálat fő feladata a továbbiakban is a közrend védelme, a vízi közlekedés biztonsága, vízi közlekedési balesetek megelőzése, bekövetkezett vízi baleset esetén mentési feladatok ellátása és nem utolsósorban felvilágosító, oktató tevékenység marad.

És a további együttműködésről …

A felügyelet az elmúlt időszakban is kiemelkedő hangsúlyt fektetett a közterületek rendjére. Ahhoz, hogy feladatainkat a lehető legjobb hatásfokkal tudjuk realizálni szükséges a rendészeti együttműködőkkel kialakított szoros kapcsolat, a feladatok közös ellátása, a problémák együttes megoldása. Az együttműködés jellemzően és legmarkánsabban a Rendőrséggel, ezen belül főleg a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, valamint a BRFK III. kerületi Rendőrkapitányságával a legmeghatározóbb. A rendőri együttműködés keretében a már vázolt vízirendészeti feladatainkon túl számos esetben tevékenykedünk együtt a kerületi kapitánysággal. Ilyenek többek közt az aktualitást is jelentő gyermekek iskolai veszélyeztetettségét csökkentő forgalom segítés az oktatási és nevelési intézmények közvetlen környezetében, valamint a rendőrségi és felügyelői körzeti megbízottak közös szolgálat ellátása. Ezen szolgálat során a körzeti megbízottak a területükön lévő lakossági panaszok, bejelentések helyszínein intézkednek, kapcsolatot alakítanak ki a bejelentőkkel, közös képviselőkkel, intézmények, létesítmények vezetőivel.   A körzeti megbízotti szolgálat résztvevői feladat és hatáskör tekintetében teljes mértékben kiegészítik egymást így egy-egy probléma megoldása a lehető legjobb hatásfokkal képeződik le, hiszen a bejelentések nagy része komplex, több részből is és vannak olyan feladatok, amelyek vagy az egyeik, vagy a másik körzeti megbízott feladatkörét képezik. Így, mivel minden érintett jelen van a problémák hatékonyabban és gyorsabban kezelhetőek. Az ismertetett részfeladatok és szolgálat ellátásokon kívül általános közös járőrszolgálatot is működtetünk a Rendőrséggel. Együttműködőinkkel további közös szolgálatot is ellátunk, ilyenek a teljesség igénye nélkül a térfelügyeleti rendszerhez kötődő tevékenységi kör, rendezvények biztosítása és egy-egy vis maior helyzetben a veszélyhelyzet felszámolása, a lakosság biztonságba helyezése, ellátásának biztosítása.

Az együttműködők körét érintően természetesen meg kell említenünk a Polgárőrséget, akikkel hasonló paraméterekkel rendelkező közös szolgálatot teljesítünk mint a Rendőrséggel, valamint a kormányhivatalt, katasztrófavédelelmet és az Önkormányzatot, mint további segítségünket.

Az együttműködés a társszervezetekkel magas színvonalú és egymást támogató, kisegítő jellegű. Évente számtalan esetben dolgoznak kollegáink együtt a társzervek munkatársaival, azért, hogy kerületünkben a közterületek rendjét, a polgárok szubjektív biztonságérzetét garantálni tudjuk.

Skip to content