2023-ban is elkötelezetten a közterületekért Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet igazgatói beszámoló a tavalyi évről

Óbuda-Békásmegyer közterületei a mi közös tereink, amelyek hatalmas értéket rejtenek magukban. Környezetünk tisztán tartását, ellenőrzését és megóvását részben Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet végzi, szoros lakossági és más szervezetekkel, szolgáltatókkal való együttműködéssel.

 

Munkánk összetett és változatos, ezek közül szeretnék néhányat kiragadni, amelyekkel 2023-ban is foglalkoztunk.

 

A Közterületi Osztályunkhoz tartoznak az úgynevezett általános közterület-felügyeleti feladatok. Ezek elsősorban a közösségi használatra rendelt területek (közterületek) ellenőrzése, közterületi jogsértésekkel szembeni eljárások, jogszerűtlenül elhelyezett üzemképtelen vagy forgalomképtelen járművekkel kapcsolatos intézkedések, szabálysértések vagy szabályszegések okán eszközölt járműszállítás, valamint kerékbilincselés és még sok más tevékenység. Az alapfeladatink mellett fontos megemlítenünk az egyéb, kifejezetten szolgáltató jellegű tevékenységeinket is. A korábbi évekhez hasonlóan iskolaszolgálat keretében a Felügyelet a jelenlétével segítette elő a közlekedés szempontjából kritikus helyszíneken lévő nevelési-, oktatási intézményeknél a balesetmentes gyalogos- és akadálytalan gépjármű forgalom megvalósulását.

Az úgynevezett piacszolgálatunk keretében a kerület közigazgatási területén mind az állandó, mind pedig a szombatonként megrendezésre kerülő hétvégi, illetve az ideiglenes piacokat és környékét visszatérően ellenőriztük.  A 2023-as évben is több alkalommal kellett az illegális árusokkal szemben fellépnünk.

Az Önkormányzat által szervezett kedvezményes muskátli- és burgonya-, illetve alma vásárlási akciókban a megszokott rendben segédkezett a Felügyelet. A rendezvények lebonyolítása során mind a kiszállításban, kamionok felvezetésében, tehát az útvonal biztosításában, mind pedig a helyszínek biztosításában nagy létszámmal vett részt állományunk.

A 2023. évi lomtalanítás a Budapesti Közművek FKF Hulladékgazdálkodási Divízió (FKF) szervezésében szeptember 19. és október 2. között került megszervezésre. A közterület-felügyelők a lomtalanítás időszakában folyamatosan, a nap 24 órájában a rendőrséggel, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság állományával és a Polgárőrséggel ellenőrizték a kerület közterületeit.

A Sziget Fesztivál 2023. augusztus 10 – 15. között került megrendezésre az Óbudai-szigeten. Ez a korábbiakhoz hasonlóan jelentős többlet feladatot generált számunkra. A Sziget Fesztivál ideje alatt Felügyeletünk megerősített közterületi jelenlétet biztosított eltolt szolgálati rendben. Emellett a hajós szolgálat is folyamatosan vízen volt a balesetek és a tiltott fürdőzés megakadályozása érdekében.

Prioritásként kezeltük a Mindenszentek és a Halottak napi megemlékezés időszakában az Óbudai Köztemető és a Tamás utcai urna temető környékén az ellenőrzési feladatok ellátását.

 

Szeretnék néhány szót ejteni a Területi felügyelői állományunkról, akik a III. kerület összesen nyolc körzetre osztott közigazgatási területét ellenőrzik a helyi viszonyok ismeretében. A területi felügyelői szolgálattal a célunk, hogy a helyi lakosokkal állandó, közvetlen kapcsolatot tartsunk fenn. Különböző ügyek kivizsgálásai során a területi felügyelők, az esetek többségében személyesen kapcsolatba léptek a bejelentőkkel, és az írásos válaszon túl, szóban is segítséget nyújtottak, tájékoztatást adtak.

 

A Térfigyelő Csoportunk és a rendőrség kirendelt munkatársai 2023-ban is fix telepítésű- és mobil kamerákon keresztül figyelték a közterületek rendjét. Az operátori tevékenységet a korábban kialakult rend szerint közterületen egy fő közterület-felügyelő és egy rendőr közös járőrpáros, úgynevezett Őrszem szolgálat támogatta. Ők reagáltak többek között a távfelügyeleti rendszerbe bekötött önkormányzati intézményekből érkező riasztásokra, betörésjelzésekre, valamint a térfigyelő kamerákon keresztül észlelt rendellenességekre.

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal (DVRK) a kerület illetékességi területéhez kapcsolódó Duna szakaszon hajós szolgálatot láttunk el a megszokott rendben.  A Római-part védett övezet, ezért jelentős odafigyelést és nagy felkészültséget igényel Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet részéről is.

 

Fontosnak tartom megemlíteni a Városüzemeltetési és Köztisztasági Osztály munkáját is. Az Osztály két csoportból áll, a Városüzemeltetési Csoportból és a Köztisztasági Csoportból. Az Osztály vezetését a Polgármesteri Hivatalból kirendelt főosztályvezető, mint koordinátor látja el. A 2023. évben is az Osztály mindennapos feladatai közé tartozott a parkokban, tereken eldobált hulladék begyűjtése, ami meghaladta a 4220 m3-t. Az illegálisan kihelyezett zöldhulladék begyűjtésében is aktívan részt vettek az Osztály munkatársai.

A mindennapi feladatok mellett, főként lakossági bejelentések, valamint a társosztályok által küldött megkeresések során, mintegy 31400 m2-en került sor parlagfű mentesítésre. Téli időszakban kiemelt figyelmet fordítottak munkatársaink az önkormányzati intézmények körüli, valamint a lakossági bejelentések alapján balesetveszélyes helyszíneken történő azonnali beavatkozást igénylő síkosságmentesítésre. Összesen mintegy 18000 m2-en kellett hóeltakarítást, síkosságmentesítést végezni. A kerület gondozásába vett területek kapcsán a legjelentősebb feladatuk a gyepfelületek fenntartása, a sövények, a cserjék, a bokrok ápolása, a parkfák és a fasorok ápolása, a virágosítás, valamint az utcabútorok, a hulladékgyűjtő edények üzemeltetése és karbantartása volt.

A környezettudatosság minél szélesebb körben történő elterjedése érdekében edukációs programokat tartottunk III. kerületi általános iskolások részére. A Messyről elnevezett szemétgyűjtő kampány célja az volt, hogy az iskolákban is felhívjuk a figyelmet a környezetvédelem fontosságára és aktualitására.

 

Intézményünk a társadalom iránti felelősségének is tudatában van, magatartását, cselekedeteit és működési politikáját e szerint alakítja ki. 2023-ban az Önkormányzat karácsonyi adománygyűjtő akciójához csatlakoztunk, illetve ruhákat és gyermekjátékokat gyűjtöttünk a rászorulóknak. 2023-ban a játékokat és az ágyneműket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai Integrált Hajléktalanellátó Központjába szállítottuk.

A 2024. évben célkitűzéseink között szerepel többek között a térfelügyeleti rendszer fokozatos megújítása, melyre Önkormányzatunk a fedezetet biztosította. A területi felügyelők szerepvállalására szintén nagy hangsúlyt fogunk fektetni ebben az évben is, mert úgy látjuk, hogy a lakosság számára egyszerűbb a kommunikáció, szívesebben fordulnak hozzánk, ha van egy felelőse az adott területnek.

Az eredményes munka alapja, ha gyorsan, könnyen lehet haladni, dolgozni, ennek érdekében az idei évben megpróbáljuk a közterület-felügyelői intézkedések teljes digitalizációját elérni. Ez nem kis feladat és sok háttérmunkát igényel, de reméljük, hogy sikerül és a munkánk még hatékonyabb lenne ezáltal.

Az idei évben a mikromobilitási eszközökkel kapcsolatos intézkedések fognak újfajta kihívást jelenti számunkra, de úgy gondolom, hogy az összeszokott dolgozóink jó csapatjátékosok, aktívak és leleményesek, nem fog gondot jelenteni nekik.

Az úgynevezett Messy edukációs programjaink eddig is közkedveltek voltak az iskolák számára, így azt folytatnánk, hiszen mindannyian tudjuk, hogy nagy szerepe van annak, hogy milyen információt adunk át és milyen példát mutatunk a felnövekvő nemzedéknek.

 

Összegezve az intézkedéseinkkel a jövőben is azt kívánjuk elérni, hogy a kerület lakói biztonságos és kényelmes környezetben élhessenek. Mindannyiunk érdeke a békés egymás mellett élés megteremtése, hogy ne tegyük tönkre a természetes és az épített környezetünket.

 

Horváth Antal

igazgató, Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet