Behajthatok-e a Római-partra?

A Római-part a budapestiek által közkedvelt rekreációs helye, ezért a III. kerületi Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti, hogy megőrizze a terület természetközeli jellegét. A Római-part ezért védett övezet, bevezető útjain „mindkét irányból behajtani tilos kivéve engedéllyel” táblák kerültek kihelyezésre.

A következőkben górcső alá vesszük, hogyan és miként lehet a területre behajtani.

Általában a védett övezetbe járművel behajtani lakossági-, gazdálkodói-, városrendészeti behajtási hozzájárulással lehet, míg behajtani és ott várakozni lakossági-, gazdálkodói-, egészségügyi-, áruszállítási-, közhasznú áruszállítási-, szervízszolgáltatási-, eseti-, sportszervezeti- és városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulással lehet.

Ezek közül az alábbiak kiadására kerületünk jogosult [a hozzájárulást Felügyeletünkön keresztül lehet igényelni]:

  • a lakossági behajtási hozzájárulás,
  • a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás,
  • a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás,
  • az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás és
  • a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás.

Míg a további hozzájárulások kiadására Budapest Főváros Önkormányzat jogosult (kiadása a BKK-n keresztül történik).

A védett övezet területére érkező

  • a behajtás pillanatában és
  • ott a közterületi parkolóban tartózkodás ideje alatt, illetve
  • a kihajtáskor
    érvényes engedéllyel kell, hogy rendelkezzen, és amennyiben az engedély papír alapú, azt a gépjármű szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosítva, teljes egészében látható és olvasható módon kell elhelyeznie.

Hogyan kaphatok behajtási hozzájárulást?

A kiadásra felhatalmazottak (ÓBKF és BKK) honlapján tájékozódhat ennek pontos módjáról és a várható költségéről.

Behajtási engedély

https://bkk.hu/teherforgalom/vedett-ovezetek/vedett-ovezeti-hozzajarulasok/

Ki hajthat be hozzájárulás nélkül?

A védett övezetekbe hozzájárulás nélkül behajthat a KRESZ előírása alapján a köztisztasági és közegészségügyi feladat vagy postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló járművel, ha ez a feladat ellátása érdekében elkerülhetetlen; a feladat elvégzése után az utat minden járműnek haladéktalanul el kell hagyni. Továbbá a közforgalmú közlekedés keretében végzett, menetrendszerinti, helyi személyszállító autóbusz, trolibusz és az ezek közlekedtetéséhez szükséges kiszolgáló jármű, de a munka végeztével a védett övezetet haladéktalanul el kell hagyni.

A védett övezetekbe hozzájárulás nélkül behajthat és ott időtartam korlátozás nélkül várakozhat mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító személy) járműve, amennyiben úti célja a védett övezet területén van vagy csak a védett övezeten keresztül közelíthető meg, ha a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából teljes egészében látható

Továbbá megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű, tevékenységek végzése során a figyelmeztető jelzést adó berendezését működtető jármű.

Gyalogosan, kerékpárral és állati erővel vont járművel természetesen minden további engedély nélkül be lehet menni a védett övezet területére.