Gazdálkodási adatok

Gazdálkodási adatok

 

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
III. Gazdálkodási adatok
Adat Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója A változásokat követően azonnal / A közzétételt követő 10 évig megtalálható a www.obuda.hu honlapon a képviselőtestületi anyagok között

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
III. Gazdálkodási adatok
Adat Frissítés Megőrzés
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Negyedévente / A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával Engedélyezett létszám: 120 fő.

 

A közszolgálati tisztviselők (beosztottak és vezetők) illetménye a 2011. évi CXCIX. törvényben és a 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott.

 

A Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak a jogszabályi előírások, képzettség, illetve ellátandó munkakör figyelembevételével egyedileg, munkakörönként kerül megállapításra. A dolgozók munkabére havonta bruttó 145 000,-Ft és 526 315,-Ft közötti összeg.

 

Az illetményen, illetve munkabéren felül a Felügyelet dolgozói évi bruttó 200 000,-Ft cafetéria juttatásra jogosultak, mint rendszeres juttatás.

Egyéb költségtérítések a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint.

 

közzététel: 2019.01.08.

közzététel: 2020.03.25.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
III. Gazdálkodási adatok
Adat Frissítés Megőrzés
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig / A közzétételt követő 5 évig

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
III. Gazdálkodási adatok
Adat Frissítés Megőrzés
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével.

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig / A közzétételt követő 5 évig 1. szerződés megnevezése: bérleti szerződés

tárgya: a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatti ingatlan használata

szerződő fél: COLORTEX Textilkészítő Kft.

bérlő: Óbudai Vagyonkezelő Zrt.

ÓBKF más intézménnyel együtt használó.

értéke egy teljes évre: bruttó 21 976 152,-Ft, az 522/2019. (VII.25.) KT határozat alapján ez bruttó 28 255 056,-Ft-ra emelkedik

időtartama: határozatlan

közzététel: 2019.01.08.

közzététel: 2019.10.15.

 

2. szerződés megnevezése: szoftver felhasználási szerződés

tárgya: felhasználói jog átadása és üzemben tartási szolgáltatás

Felügyelettel szerződő fél: Sessionbase Szoftverfejlesztő és Tanácsadó Kft.

értéke: 38 400 000,-Ft + áfa

időtartama: határozatlan

közzététel: 2019.01.08.

 

3. szerződés megnevezése: garanciális időn túli karbantartási és üzemeltetési szerződés

tárgya: Budapest III. kerületében működő térfigyelő kamerarendszer karbantartása és üzemeltetése

Felügyelettel szerződő fél: ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.

értéke: 14 891 796,-Ft

időtartama: határozatlan

közzététel: 2019.01.08.

 

 

 

4. szerződés megnevezése: vállalkozási szerződés

tárgya: Vállalkozó által elhelyezett konténer a Megrendelő által összegyűjtött „egyéb települési” és „egyéb biológiai lebonthatatlan” hulladékot elhelyezi Vállalkozó; megtelt konténer elszállítása; mindezekről nyilvántartás vezetése

Felügyelettel szerződő fél: Varga és Demény BENTON Építőipari és Szolgáltató Kft.

értéke: 15 000 000,-Ft + áfa keretösszeg

időtartama: határozatlan

állapot: megszüntetésre került

közzététel: 2019.01.08.

közzététel: 2020.03.25.

 

5. szerződés megnevezése: megbízási szerződés

tárgya: kommunikációs szolgáltatások elvégzése

Felügyelettel szerződő fél: Splendidea Communications Kft.

értéke: 12 000 000,-Ft + áfa

időtartama: határozatlan

állapot: megszüntetésre került

közzététel: 2019.01.08.

közzététel: 2020.03.25.

 

6. szerződés megnevezése: megállapodás

tárgya: térfigyelő által közvetített képek megfigyelésében részvétel

szerződő fél: Budapest Rendőr-főkapitányság

értéke: 5 milliót meghaladó

időtartama: határozatlan

közzététel: 2019.01.08.

 

7. szerződés megnevezése: vállalkozási szerződés

tárgya: Budapest III. kerület – Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában és/vagy kezelésében lévő – közigazgatási területéről a sürgősségi eltávolítást igénylő zöldhulladékot Megrendelő külön jelzése alapján összegyűjti és az összegyűjtött zöldhulladékot a kezelésére vonatkozó szabályoknak megfelelően elszállítja

szerződő fél: Varga Mihály egyéni vállalkozó

érték: 14 500 000,-Ft + áfa keretösszeg

időtartam: 2019.12.31-ig

állapot: megszüntetésre került

közzététel: 2019.10.15.

közzététel: 2020.03.25.

 

8. szerződés megnevezése: adásvételi szerződés

tárgya: Partős szolgálat 1db irodakonténerének a megadott műszaki tartalom szerinti beszerzése és adott területre helyezése

szerződő fél: TRENDWALL Kft.

érték: 7 401 575,-Ft + áfa

időtartam: határozott, 2019.07.01.

állapot: teljesedésbe ment

közzététel: 2019.10.15.

közzététel: 2020.03.25.

 

9. szerződés megnevezése: adásvételi szerződés

tárgya: Óbudai Kutyás Egyesület számára 1db irodakonténerének a megadott műszaki tartalom szerinti beszerzése és adott területre helyezése

szerződő fél: TRENDWALL Kft.

érték: 6 267 716,-Ft + áfa

időtartam: határozott, 2019.09.16.

állapot: teljesedésbe ment

közzététel: 2019.10.15.

közzététel: 2020.03.25.

10. szerződés megnevezése: adásvételi szerződés (közbeszerzés)

tárgya: kommunális traktorok beszerzése

szerződő fél: KÉT-KATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

érték: 28 347 700,-Ft + áfa

időtartam: határozott

állapot: teljesedésbe ment

közzététel: 2019.10.15.

közzététel: 2020.03.25.

11. szerződés megnevezése: adásvételi szerződés (közbeszerzés)

tárgya: szívó seprő járdatakarítógép beszerzése

szerződő fél: Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft.

érték: 25 890 000,-Ft + áfa

időtartam: határozott

állapot: teljesedésbe ment

közzététel: 2019.10.15.

közzététel: 2020.03.25.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
III. Gazdálkodási adatok
Adat Frissítés Megőrzés
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Negyedévente / A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
III. Gazdálkodási adatok
Adat Frissítés Megőrzés
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Negyedévente / A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával nincs

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
III. Gazdálkodási adatok
Adat Frissítés Megőrzés
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Negyedévente / Legalább 1 évig archívumban tartása

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
III. Gazdálkodási adatok
Adat Frissítés Megőrzés
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Negyedévente / Legalább 1 évig archívumban tartása éves terv: EKR rendszerbe feltöltve

2020. évben nem volt közbeszerzési eljárás

2021. évre nincsen tervezve közbeszerzési eljárás

 

a Felügyelet közbeszerzéseiben önkormányzati döntés alapján az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. a lebonyolító

közzététel: 2020.05.18.

közzététel: 2021.04.12.

 

2019. év:

tárgy: eszközbeszerzés (szívó seprő járdatakarítógép, kistraktor)

eljárás: nyílt eljárás

eljárás megindításának a napja: 2019.07.05.

bírálat: Az 1-es részajánlat tekintetében érvénytelen volt az Agrolánc Kft. ajánlata, a 2-es tekintetében érvénytelen volt a Romeplow Bt. ajánlata. Érvényes ajánlatot adott le az 1-es részajánlat tekintetében a Városkert Kft. és a 2-es részajánlat tekintetében a Két-Kata Kft. Utóbbi ajánlattevők alkalmasak voltak a szerződés teljesítésére, ajánlatuk érvényesek és a közbeszerzési eljárásban az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb ajánlatot tették.

Felügyelettel szerződő fél: 1. KÉT-KATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; 2. Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft.

értéke: 1. 28 347 700,-Ft + áfa (2db KUBOTA BX231 traktor adapterekkel); 2. 25 890 000,-Ft + áfa (1db BUCHER CityCat1 300 szívó seprő járdatakarítógép)

időtartama: határozott

közzététel: 2019.10.15.