Mikor viszik már el a roncsautót a közterületről?

Mikor viszik már el a roncsautót a közterületről? Gyakran teszik fel a kérdést nekünk a kerületi lakosok. Erre most választ adunk cikkünkben.

Rögtön az elején szeretnénk tisztázni, hogy a látszatra egyforma járművek között különbségek vannak, ami a későbbi ügymenetet befolyásolja. Jogi értelemben kétféle hátrahagyott autót kell megkülönböztetni: üzemképtelen jármű és forgalomképtelen jármű. Üzemképtelen az a jármű, amely nem rendelkezik hatósági jelzéssel, azonban a közúti forgalomban csak ezzel vehetne részt, továbbá a közterületen való tárolásához nem rendelkezik közterület-használati hozzájárulással. Ehhez képest forgalomképtelen az a jármű, amely nem felel meg a közlekedésben való részvétel feltételeinek [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. § (1) bekezdés], vagy nem rendelkezik gépjárműadó befizetésének igazolásával, vagy azt a központi gépjármű nyilvántartásban a forgalomból kivonták, azonban van rajta forgalmi rendszámtábla. Tulajdonképpen a leglényegesebb, és a bejelentő számára is észlelhető különbség az az, hogy rajta van az előírt helyen – mindkettő vagy akár csak az egyik – forgalmi rendszámtábla, vagy nincs rajta.

 

Az üzemképtelen és a forgalomképtelen jármű elszállításának a folyamata

A közterület-felügyelő saját észlelés alapján, vagy lakossági jelzésre értesül a roncsautóról. Ezt követően felügyelőink a helyszínen ellenőrzik az autót, jegyzőkönyvben rögzítik az esetet, ha van rajta forgalmi rendszám, akkor az országos járműnyilvántartóból is lekérik a hozzá tartozó adatokat, ha nincs, akkor értesítőt helyeznek ki, amelyben felszólítják az üzembentartót arra, hogy távolítsa el járművét a közterületről. A járművek egy része a terület kategóriájától függően 10 napot tárolható a közterületen. A forgalomképtelen járművet, általában szintén területi kategória függvényében, kétszer is vissza kell ellenőrizni, majd hatósági eljárás kezdeményezésére kerül sor, amit a kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya folytat le.

Üzemképtelen jármű esetében az értesítési kihelyezését követő 10 nap után lehetőség van az elszállításra, amit a felügyelet saját hatáskörben rendel el és közreműködőn keresztül végeztet el.

Forgalomképtelen jármű esetében a hatósági eljárásban hozott jogerős döntés jogosítja fel a felügyeletet arra, hogy az elszállítást az üzembentartó helyett elvégezze, vagy elvégeztesse közreműködővel.

Mindkét esetben a szállítást követően a jármű üzembentartója postai úton értesítést kap felügyeletünktől, amiben az autó kiváltásra és a költségek kifizetésére szólítjuk fel. A kiváltás elmaradása esetén is 6 hónapig kell – kivéve, ha az üzembentartó nem állapítható meg – a járművet tárolnia, őriznie a felügyeletnek, majd ezt követően sor kerül annak hasznosítására. A hasznosítás módja többnyire a jármű állapotától függ, ugyanakkor a hasznosítás során felügyeletünk a költséghatékonyságra törekszik. Az intézkedéssel járó költségek megfizetésére egyébként az üzembentartó köteles.

Alapesetben tehát mindig a tulajdonosnak kell gondoskodnia az érintett roncsautó elszállításáról, és ha ezt nem teszi meg maga, akkor kerülhet sor a közterület-felügyelet általi szállításra, melynek komoly ára van.

szallitoauto alap 7 vegleges