Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

 

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Szervezeti, személyzeti adatok
Adat Frissítés /Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei A változásokat követően azonnal / Az előző állapot törlendő Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet (ÓBKF)

székhely és levélcím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7.

tel.: 06-1-453-2618

fax: 06-1-453-2619

elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu

honlap: www.obkf.hu

ügyfélszolgálat elérhetősége: uaz.

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Szervezeti, személyzeti adatok
Adat Frissítés /Megőrzés
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) A változásokat követően azonnal / Az előző állapot törlendő Igazgató: Horváth Antal igazgató (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

 

Igazgató-helyettes: Tóth József Közterületi Osztály vezetője, igazgató-helyettes (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

 

Közterületi Osztály vezetője: Tóth József főosztályvezető-helyettes (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

–  Közterületi Csoport vezetője: Vinkler Szabolcs Csaba (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

–  Térfigyelő Csoport vezetője: Vaszi Ádám (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

–  Területi Felügyelői Csoport vezetője: Antal István (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

 

Jogi és Kommunikációs Osztály vezetője: dr. Géczi Viktória Ágnes osztályvezető (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

 

Gazdasági és Munkaügyi Osztály vezetője: Schumacher-Cserményi Anna osztályvezető (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

 

Ügyviteli és Szervezési Osztály vezetője: Kiss Csaba osztályvezető (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

–  Ügyviteli Csoport vezetője: helyettesítésben Ján-Pálinkás Katalin csoportvezető (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

–  Beszerzési és Üzemeltetési Csoport vezetője: Ján-Pálinkás Katalin csoportvezető (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

 

Városüzemeltetési és Köztisztasági Osztály vezetője: – „betöltetlen” – (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu) – a koordinátori feladatokat kirendelés alapján Rácz Ferenc Péter látja el

közzététel: 2019.01.08.

utolsó módosítás: 2022.06.02.

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok
Adat Frissítés /Megőrzés
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A változásokat követően azonnal / Az előző állapot törlendő Igazgató: irányítás, felügyelet.

 

Közterületi Osztály:

–       Közterületi Csoport: általános közterület-felügyeleti feladatok (különösen: közterületek jogszerű használatának, közterületen folytatott engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása, közterület védelmében közreműködés, közbiztonság és közrend védelme, önkormányzati vagyon védelmében közreműködés, közreműködés az ebrendészeti feladatok ellátásban), kerékbilincselés, járműelszállítás (üzemképtelen és szabálytalanul elhelyezett járművek közterületről eltávolítása);

–       Térfigyelő Csoport: térfelügyeleti rendszer üzemeltetésében való részvétel;

–       Területi Felügyelői Csoport: az általános közterület-felügyelői feladatok mellett kiemelt lakossági kapcsolattartási feladatok, egyedi problémamegoldások a körzetekben.

 

Jogi és Kommunikációs Osztály:

–       belső normák előkészítése és aktualizálása, szerződések előkészítése és ellenjegyzése, fegyelmi és kártérítési eljárások lefolytatása, a Felügyelet dolgozói által használt iratminták jogszabályi hivatkozásainak aktualizálása, Felügyelet képviselete peres és nemperes ügyekben, közösségi portál hírfolyam aktualizálása és szerkesztése,

–       Felügyelet általános kommunikációjának előkészítése, facebook instagram oldalának és honlapjának naprakészen tartása.

 

Gazdasági és Munkaügyi Osztály: költségvetés összeállítása, előirányzatokkal történő gazdálkodás megszervezése, bírságösszegek beforgatása, kötelező kimutatások elkészítése, személyügyi iratok előkészítése, szabadság nyilvántartások vezetése.

 

Ügyviteli és Szervezési Osztály:

–       Ügyviteli Csoport: ügyiratkezelés, iktatás, Felügyelet irattárának működtetése, beérkezett panaszok, lakossági beadványok felterjesztése, postabontás, iratminták naprakészen tartása, lakosággal történő kapcsolattartása.

–       Beszerzési és Üzemeltetési Csoport: Felügyelet beszerzésével kapcsolatos teendők megszervezése, kivitelezése, objektumok takarítása, objektumok őrzése, informatikai hálózat felhasználó szintű karbantartása üzemeltetése, Felügyelet gépjárműveivel kapcsolatos karbantartások megszervezése, üzemeltetéshez kapcsolódó adminisztráció elvégzése, közterület-felügyelők, takarítók és parkőrök ruházatellátásának megszervezése.

 

Városüzemeltetési és Köztisztasági Osztály:

–       Városüzemeltetési Csoport, Köztisztasági Csoport: járda és útépítések műszaki ellenőrzése, közreműködés a park és zöldterület fenntartásával kapcsolatos feladatokban, közreműködés a közterületek gyomtalanításával és a kutyaürülék tárolók kihelyezésével ürítésével kapcsolatos feladatokban, közreműködés az ágazati beruházások előkészítésében és lebonyolításában, közreműködés az önkormányzat kezelésében lévő közutak fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokban

–       Állatvédelmi és Turisztikai járőr

 

 

közzététel: 2019.01.08.

módosított: 2022.06.02.

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok
Adat Frissítés /Megőrzés
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A változásokat követően azonnal / Az előző állapot törlendő Igazgató: irányítás, felügyelet.

 

Városüzemeltetési és Köztisztasági Osztály:

– Városüzemeltetési Csoport, Köztisztasági Csoport: járda és útépítések műszaki ellenőrzése, közreműködés a park és zöldterület fenntartásával kapcsolatos feladatokban, közreműködés a közterületek gyomtalanításával és a kutyaürülék tárolók kihelyezésével ürítésével kapcsolatos feladatokban, közreműködés az ágazati beruházások előkészítésében és lebonyolításában, közreműködés az önkormányzat kezelésében lévő közutak fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokban

– Állatvédelmi és Turisztikai járőr

 

Közterületi Osztály:

– Közterületi Csoport: általános közterület-felügyeleti feladatok (különösen: közterületek jogszerű használatának, közterületen folytatott engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása, közterület védelmében közreműködés, közbiztonság és közrend védelme, önkormányzati vagyon védelmében közreműködés, közreműködés az ebrendészeti feladatok ellátásban), kerékbilincselés, járműelszállítás (üzemképtelen és szabálytalanul elhelyezett járművek közterületről eltávolítása);

– Térfigyelő Csoport: térfelügyeleti rendszer üzemeltetésében való részvétel.

 

Jogi és Kommunikációs Osztály:

– belső normák előkészítése és aktualizálása, szerződések előkészítése és ellenjegyzése, fegyelmi és kártérítési eljárások lefolytatása, a Felügyelet dolgozói által használt iratminták jogszabályi hivatkozásainak aktualizálása, Felügyelet képviselete peres és nemperes ügyekben, közösségi portál hírfolyam aktualizálása és szerkesztése,

– Felügyelet általános kommunikációjának előkészítése, facebook instagram oldalának és honlapjának naprakészen tartása.

 

Ügyviteli és Szervezési Osztály:

– Ügyviteli Csoport: ügyiratkezelés, iktatás, Felügyelet irattárának működtetése, beérkezett panaszok, lakossági beadványok felterjesztése, postabontás, iratminták naprakészen tartása, lakosággal történő kapcsolattartása.

Beszerzési és Üzemeltetési Csoport: Felügyelet beszerzésével kapcsolatos teendők megszervezése, kivitelezése, objektumok takarítása, objektumok őrzése, informatikai hálózat felhasználó szintű karbantartása üzemeltetése, Felügyelet gépjárműveivel kapcsolatos karbantartások megszervezése, üzemeltetéshez kapcsolódó adminisztráció elvégzése, közterület-felügyelők, takarítók és parkőrök ruházatellátásának megszervezése.

 

Gazdasági és Munkaügyi Osztály: költségvetés összeállítása, előirányzatokkal történő gazdálkodás megszervezése, bírságösszegek beforgatása, kötelező kimutatások elkészítése, személyügyi iratok előkészítése, szabadság nyilvántartások vezetése.

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Szervezeti, személyzeti adatok
Adat Frissítés /Megőrzés
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) A változásokat követően azonnal / Az előző állapot törlendő Igazgató: Horváth Antal igazgató (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

 

Igazgató-helyettes: Tóth József Közterületi Osztály vezetője, mb. igazgató-helyettes (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

 

Közterületi Osztály vezetője: Tóth József osztályvezető (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

–  Közterületi Csoport vezetője: Vinkler Szabolcs Csaba, Vaszi Ádám, Antal István (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

–  Térfigyelő Csoport vezetője: Vaszi Ádám (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

 

Jogi és Kommunikációs Osztály vezetője: dr. Géczi Viktória Ágnes osztályvezető (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

 

Gazdasági és Munkaügyi Osztály vezetője: Schumacher- Cserményi Anna osztályvezető (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

 

Ügyviteli és Szervezési Osztály vezetője: Kiss Csaba osztályvezető (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

–  Ügyviteli Csoport vezetője: Ján-Pálinkás Katalin csoportvezető (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

–  Beszerzési és Üzemeltetési  Csoport vezetője: Ján-Pálinkás Katalin csoportvezető (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

 

Városüzemeltetési és Köztisztasági Osztály vezetője: – „betöltetlen” – (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu) – a koordinátori feladatokat kirendelés alapján Rácz Ferenc Péter látja el

közzététel: 2019.01.08.

utolsó módosítás: 2022.08.11.

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTAI. Szervezeti, személyzeti adatok
AdatFrissítés /Megőrzés
3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)A változásokat követően azonnal / Az előző állapot törlendő

Igazgató: Horváth Antal igazgató (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

 

Igazgató-helyettes: Tóth József Közterületi Osztály vezetője, mb. igazgató-helyettes (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

 

Közterületi Osztály vezetője: Tóth József osztályvezető (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

–  Közterületi Csoport vezetője: Vinkler Szabolcs Csaba, Vaszi Ádám, Hajdu Pál (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

–  Térfigyelő Csoport vezetője: Polgári Miklós László (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

 

Jogi és Kommunikációs Osztály vezetője: dr. Géczi Viktória Ágnes osztályvezető (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

 

Gazdasági és Munkaügyi Osztály vezetője: Schumacher-Cserményi Anna osztályvezető (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

 

Ügyviteli és Szervezési Osztály vezetője: Kiss Csaba osztályvezető (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

–  Ügyviteli Csoport vezetője: Tóth Gabriella csoportvezető (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

–  Beszerzési és GKM Csoport vezetője: Ján-Pálinkás Katalin csoportvezető (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

 

Városüzemeltetési és Köztisztasági Osztály vezetője: – „betöltetlen” – (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu) – a koordinátori feladatokat kirendelés alapján Rácz Ferenc Péter látja el

közzététel: 2019.01.08.

utolsó módosítás: 2021.08.16.

 

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Szervezeti, személyzeti adatok
Adat Frissítés /Megőrzés
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend A változásokat követően azonnal / Az előző állapot törlendő Horváth Antal igazgató (tel.: 06-1-453-2618, fax: 06-1-453-2619, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

Fogadóóra: minden hónap első hétfői munkanapján 15:00-17:00 óra között, előzetes bejelentkezés alapján.

 

Általános ügyfélfogadás rendje a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt munkanapokon:

hétfő 08:00-17:30

kedd – csütörtök: 08:00-16:00

(további elérhetőségek a jelen fejezet 1. pontjában)

közzététel: 2019.01.08.

utolsó módosítás: 2021.04.12.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Szervezeti, személyzeti adatok
Adat Frissítés /Megőrzés
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége A változásokat követően azonnal / Az előző állapot törlendő

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Szervezeti, személyzeti adatok
Adat Frissítés /Megőrzés
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai A változásokat követően azonnal / Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Szervezeti, személyzeti adatok
Adat Frissítés /Megőrzés
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke A változásokat követően azonnal / Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Szervezeti, személyzeti adatok
Adat Frissítés /Megőrzés
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai A változásokat követően azonnal / Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Szervezeti, személyzeti adatok
Adat Frissítés /Megőrzés
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye A változásokat követően azonnal / Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Szervezeti, személyzeti adatok
Adat Frissítés /Megőrzés
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve A változásokat követően azonnal / Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

közzététel: 2019.01.08.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Szervezeti, személyzeti adatok
Adat Frissítés /Megőrzés
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai A változásokat követően azonnal / Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 2012. évi II. törvényben maghatározott általános szabálysértési hatóság: a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervének szabálysértési hatósági feladatok ellátására kijelölt szervei. Közúti közlekedési szabályszegés esetén a BRFK III. Kerületi Rendőrkapitányság az illetékes. A közterület-felügyelői intézkedéssel (bírságolás, kerékbilincselés, járműelszállítás, kényszerítő eszköz alkalmazása) szemben, amennyiben közigazgatási hatósági vagy szabálysértési jogorvoslati eljárás nem indul, panasz kezdeményezésére van lehetőség a BRFK III. Kerületi Rendőrkapitányságon. Erre az intézkedésről való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül van lehetőség.

BRFK III. Kerületi Rendőrkapitányság elérhetőségei:

cím: 1036 Budapest, Tímár u. 9/a.

telefonszám: 430-4700

fax: 430-4722

e-mail cím: 03rk@budapest.police.hu

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 51/2018. (XII. 17.) helyi rendeletbe ütköző cselekmények kapcsán tett intézkedések esetében a helyi szabályszegési eljárás lefolytatására átruházott hatáskörben önkormányzati hatósági jogkörben a jegyző jogosult.

cím: 1033 Budapest, Fő tér 3.

telefonszám: 43-78-501

fax: –

e-mail cím: info@obuda.hu

 

Közérdekű adatokkal vagy egyéb információ kéréssel kapcsolatos vita esetén az alapvető jogok biztosához lehet fordulni.

közzététel: 2019.01.08.

közzététel: 2020.03.25.